Prace już się rozpoczęły!
Zapraszamy do śledzenia przebudowy w naszym dzienniku budowy.

Dokumentacja fotograficzna procesu budowy: Ronald Seiffert.

Ponad 1350 osób poparło utworzenie miejsca pamięci na cmentarzu Altglienicke, wpisując po jednym nazwisku.
DZIĘKUJĘ!

Na niewielkim obszarze cmentarza Altglienicke pochowano bezimienne urny z prochami ponad 1360 ofiar nazistowskiej przemocy. Aby przywrócić zmarłym tożsamość, berliński resort ds. ochrony środowiska, transportu i zmian klimatycznych (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz) wraz z resortem ds. mieszkaniowych i rozwoju miasta (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen) ogłosił pod koniec roku 2018 konkurs na renowację kwatery. Z inicjatywy jury wykonanie zlecono spółce Arbeitsgemeinschaft struber_gruber oraz biuru architektów outside < landschaftsarchitektur.

Centralnym elementem projektu jest bryła z zielonego szkła, na którym niebawem pojawią się nazwiska zmarłych oraz daty ich urodzenia i śmierci: wszystkie zostaną napisane odręcznie, każde innym charakterem pisma.

Realizacja tego wyjątkowego pomysłu stanie się możliwa dzięki uczestnictwu wielu żyjących współcześnie ludzi. W tej sposób dzięki współudziale wielu wolontariuszy powstanie miejsce pamięci i edukacji historycznej, zaś bliscy zmarłych będą mieli możliwość godnego ich wspominania.

Pamięć buduje się wspólnie

Żywa pamięć jest podstawą nowego kształtu kwatery. Na Cmentarzu Altglienicke pochowano zamordowanych w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen, Buchenwaldzie i Dachau oraz pacjentów uśmierconych w nazistowskich ośrodkach zagłady usytuowanych w miejscowościach Hartheim, Bernburg, Grafeneck, Brandenburg i Hadamar, a także ofiary egzekucji w więzieniu Plötzensee.

W centrum projektu znajdują się nazwiska ofiar nazistowskiej przemocy. Poszukujemy ludzi, którzy swoim charakterem pisma osobiście przyczynią się do utrwalenia nazwisk zmarłych, dat ich urodzenia i śmierci. To najważniejsza część projektu renowacji miejsca pamięci.

podpis pod zdjęciem: Pamięć budują wspólnie ludzie żyjący współcześnie.
Kontynuuj czytanie

Przeprojektowanie

Stan obecny

Kwatera ofiar nazistowskiej przemocy znajduje się na niewielkim obszarze Cmentarza Altglienicke tuż przy wejściu. W roku 1950 na podstawie oficjalnej decyzji władz umieszczono tutaj zbiorczy kamień nagrobny, który dzisiaj sprawia wrażenie bardzo skromnego. Dopiero czytając znajdujący się na nim napis można dowiedzieć się, że chodzi o mogiłę zbiorową.

Projekt

Zmarłym ma zostać przywrócona tożsamość i godność. Na odnowienie całości oraz każdego pojedynczego grobu składają się dwa elementy: na miejscu pogrzebania każdej z urn zostaną nasadzone rośliny, a następnie całość otoczy i połączy w jedną kwaterę rama z umieszczonymi na niej napisami. Natomiast na bryle z zielonego szkła pojawią się nazwiska zmarłych.

Kontynuuj czytanie

Historia

Cmentarz Altglienicke leży w Berlinie na terenie dzielnicy Treptow-Köpenick, na jej zachodnich obrzeżach. Od północy, zachodu i południa nekropolię otaczają tereny zielone i nieliczne wolno stojące zabudowania, od wschodu ulica Schönefelder Chaussee (taką nazwę arteria ta nosi od 1920 r., przedtem nazywała się Schönefelder Weg). Przy tej ulicy znajduje się też wejście, adres nekropolii to Schönefelder Chaussee 100, 12524 Berlin. Cmentarz zajmuje powierzchnię 23500 m².

podpis pod zdjęciem: mapa okolic Cmentarza Altglienicke

Szczególny charakter kwatery U1/U2 na Cmentarzu Altglienicke – urny tworzące rodzaj mogiły zbiorowej, grzebane tutaj masowo pomiędzy rokiem 1940 a 1943 – wiąże się bezpośrednio z narodowosocjalistycznym terrorem. W pierwszych latach II wojny światowej dokonywano jeszcze pochówku pojedynczych urn z prochami ofiar zamordowanych w obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady. Pod koniec wojny prochy grzebano w sposób nieuporządkowany, początkowo w mogiłach zbiorowych, później umieszczając je w dołach czy przyległych zbiornikach wodnych.

podpis pod zdjęciem: historyczna mapa kwatery U1/U2
Kontynuuj czytanie