Prace już się rozpoczęły!
Zapraszamy do śledzenia przebudowy w naszym dzienniku budowy.

Dokumentacja fotograficzna procesu budowy: Ronald Seiffert.

Ponad 1350 osób poparło utworzenie miejsca pamięci na cmentarzu Altglienicke, wpisując po jednym nazwisku.
DZIĘKUJĘ!

Na niewielkim obszarze cmentarza Altglienicke pochowano bezimienne urny z prochami ponad 1360 ofiar nazistowskiej przemocy. Aby przywrócić zmarłym tożsamość, berliński resort ds. ochrony środowiska, transportu i zmian klimatycznych (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz) wraz z resortem ds. mieszkaniowych i rozwoju miasta (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen) ogłosił pod koniec roku 2018 konkurs na renowację kwatery. Z inicjatywy jury wykonanie zlecono spółce Arbeitsgemeinschaft struber_gruber oraz biuru architektów outside < landschaftsarchitektur.

Centralnym elementem projektu jest bryła z zielonego szkła, na którym niebawem pojawią się nazwiska zmarłych oraz daty ich urodzenia i śmierci: wszystkie zostaną napisane odręcznie, każde innym charakterem pisma.

Realizacja tego wyjątkowego pomysłu stanie się możliwa dzięki uczestnictwu wielu żyjących współcześnie ludzi. W tej sposób dzięki współudziale wielu wolontariuszy powstanie miejsce pamięci i edukacji historycznej, zaś bliscy zmarłych będą mieli możliwość godnego ich wspominania.